کارمزد معاملات

کارمزد معاملات در سامانه وطن اکس  بصورت درصد از مبلغ کل معامله است و محاسبه‌ی آن بر اساس ملاحظات زیر صورت می‌گیرد.

کارمزد به صورت درصد از حجم دارایی درخواستی محاسبه می‌شود. به طور مثال اگر به عنوان فروشنده، بخواهید در برابر بیت‌کوین، ریال دریافت کنید کارمزد به صورت درصد از ریال دریافت می‌شود، و بالعکس اگر به عنوان خریدار بخواهید با ریال خود بیت‌کوین خریداری نمایید، کارمزد به صورت درصد از بیت‌کوین دریافت خواهد شد.

 

در هنگام ثبت معاملات از طریق سامانه‌ی وطن اکس ، مبلغ دقیق کارمزد برای آن معامله برای شما نمایش داده خواهد شد.

کارمزد واریز تمامی دارایی‌های دیجیتال صفر است

کارمزد برداشت دارایی‌های دیجیتال به نوع کوین بستگی دارد و در حال حاضر به شرح زیر است

 

 

واریز و برداشت ریال

کارمزد واریز ریال صفر است

کارمزد برداشت ریال به دلیل هزینه‌های بانکی و درگاه یک درصد مبلغ درخواستی تا سقف 4000 تومان می‌باشد. به طور مثال در صورت برداشت مبلغ 100000 تومان، 1000 تومان بابت کارمزد کسر و 99000 تومان به حساب درخواستی واریز خواهد شد. برای مبالغ بیش از 400000 تومان، کارمزد ثابت و برابر با 4000 تومان خواهد بود

برداشت های ریالی برای تمامی حساب ها، در قالب پایا و به شرح زیر انجام خواهد شد

 درخواست های برداشت ریال صرفاً در روزهای کاری پردازش میشوند و در روزهای تعطیل به دلیل از سرویس خارج بودن شبکه های ساتنا و پایا امکان تسویه به جز در موارد خاص وجود ندارد

در نظر داشته باشید زمان پردازش سیکل پایا از سوی بانک مرکزی با زمان واریز به حساب شما متفاوت خواهد بود و معمولا با تاخیر 30 تا 45 دقیقه به حساب مقصد واریز میشود