شروع در وطن اکس

 • ثبت نام در سایت و احراز هویت به ترتیب زیر :   
 1. ایمیل معتبر
 2. شماره تلفن همراه معتبر
 3. تصویر کارت ملی (نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شماره شناسنامه)
 4. کارت بانکی کاربر (واریز تنها از طریق کارت ثبت شده امکان پذیر خواهد بود)
 5. حساب بانکی کاربر (برداشت تنها به حساب ثبت شده امکان پذیر خواهد بود)
 6. شماره تلفن ثابت معتبر
 7. ارسال مدرک حاوی آدرس درج شده در سایت اعم از قبض تلفن، آب، برق، گاز ، اجاره نامه یا سند مالکیت
 8. تصویر سلفی طبق الگو
 9. واریز ریال یا رمزارز
 10. انجام معامله در بازار وطن اکس
 • در هنگام ثبت نام، حتماً صفحه قوانین و مقررات سایت وطن اکس را مطالعه فرمایید و در صورتی که با تمام بندهای آن موافق بودید اقدام به ثبت نام نمایید.

دقت فرمایید  شماره همراه باید به نام خود کاربر باشد.

ارائه تمامی مدارک به جهت استفاده از خدمات وطن اکس الزامیست.